De muis

De meeste mensen zullen niets hebben met muizen. De een is er bang voor en een ander associeert het diertje alleen met vraatschade. In de meeste gevallen is de muis dus niet gewenst, waarbij ik mij in het laatste geval er meer bij kan voorstellen.

De muis vind ik een leuk diertje om te zien. Een enigszins spits snoetje, de lange snorharen en de oortjes maken dat de muis naar mijn mening een schattig diertje is. Natuurlijk weet ik dat met name boeren ook schade ondervinden van grote aantallen muizen en dat muizen in dat opzicht niet erg schattig zijn. Aan de andere kant is het wel zo dat wanneer de muizenstand goed is dit weer gunstig is voor een aantal vogelsoorten, zoals de velduilen en de kiekendieven.

Muis verkent de omgeving

Voorgaande jaren was kennelijk de muizenstand goed. In onze polders hadden de roofvogels goede tijden. Vanuit de lucht ontgaat het scherpe zicht van deze vogels niets. Voor een muis betekent dat, zodra hij zich uit zijn hol begeeft, hij zich in gevaar bevindt. De muis weet dat maar al te goed en is daarom altijd erg alert. Voordat de muis uit zijn hol komt, zal hij eerst de omgeving verkennen op eventuele gevaren, waarna hij heel zich heel snel boven de grond voortbeweegt.

Dit jaar had ik de indruk dat er minder muizen waren en dat niet alleen doordat ik het idee had dat er ook minder roofvogels dan andere jaren zijn. Mijn indicatie hiervoor is mijn hond Sam. Sam is verzot op het zoeken naar muizen. Als wij wandelen, speurt hij de bermen af naar muizen. Al zie of hoor je niets, maar Sam weet ze gegarandeerd te vinden. Met alle vier de poten van de grond springt hij door de berm in de hoop een muis te kunnen pakken. Even voor de hardcore dierenvrienden onder ons; de muizen zijn Sam toch te slim af. Je ziet alleen een zwarte hond al speurend en koddig springend door de berm. Als Sam haast zeker weet dat de muis niet ver weg kan zijn, wil hij ook nog met zijn poot voelen om er zeker van te zijn dat hij de muis toch echt niet heeft gemist. Het is alleen een hilarisch gezicht, je hebt een hond die lekker bezig is en na zo’n wandeling ook echt uitgeteld is. Echter dit jaar merkte ik aan Sam dat er weinig te speuren viel. Heel af en toe blijft hij staan ruiken, maar dat is alles. Het in de berm springen, zoals hij verleden jaar nog heeft gedaan, is er dit jaar niet meer bij. De bal is nu zijn beste tijdverdrijf.

Muis verborgen in een stapel hout

Misschien niet voor de boeren, maar wel voor een aantal vogelsoorten hoop ik dat de muizenstand na dit jaar weer beter wordt. Een aantal vogelsoorten kunnen dat wel gebruiken, zeker nu er dit voorjaar ook door de vogelgriep slachtoffers te betreuren zijn. Zodra Sam weer meer aandacht heeft bij wat er zich in de berm afspeelt dan bij zijn bal, weet ik genoeg.

De eekhoorn

Het is nu meer dan een week geleden dat wij voor een weekend het mooie Oldambt hebben ingeruild voor de Veluwe. Op de Veluwe leven een aantal soorten dieren, die wij hier in Oldambt niet of erg weinig hebben. De eekhoorn is zo’n soort die op de Veluwe in grotere aantallen te vinden is.

De eekhoorn

Zo waren op het park, waar wij verbleven, veel eekhoorns te vinden. De eekhoorns zijn kennelijk op het park door de mensen behoorlijk met voedsel verwend. Zodra je een voederplek inrichtte, kwamen de eekhoorns er al op af. Dit maakte bovendien dat de eekhoorns niet erg schuw waren. Ook als je op het terras zat, kwamen de eekhoorns op de voederplekken af. Hierbij ging een enkeling zelfs zo ver om de tafel te checken op lekkernijen. Of je wel of niet aan die tafel zat te eten, maakte dan even niet uit.

Met de pluimoortjes en grote pluimstaart zijn eekhoorns leuk om te zien. Ze zijn erg handig met het eten van noten. Het verwijderen van de dop is voor een eekhoorn geen enkel probleem. Nootjes die hij niet direct nodig heeft, worden voor eventuele slechtere tijden tussen de bomen begraven. Daarnaast zijn eekhoorns in de bomen ware acrobaten. Het fotograferen van deze dieren leidt dan ook zeker niet snel tot verveling. Voor de liefhebbers deel ik hierbij een aantal foto’s van deze leuke dieren.

Eekhoorn met een nootje
De eekhoorn blijft wel alert
De eekhoorn is in de bomen een acrobaat
De eekhoorn in het struikgewas
Ook in het struikgewas is de eekhoorn alert
De eekhoorn checkt of er iets te halen valt

Wulpen in de sneeuw

Een aantal weken geleden ben ik onderweg een drietal wulpen tegengekomen. Even buiten Finsterwolde zag ik de drietal in de sneeuw en niet ver van de weg af foerageren. Naast het feit dat je de wulpen niet meer zo vaak ziet, is het nog zeldzamer deze mooie steltlopersoort in de sneeuw te zien. Dus moest ik wel even blijven staan om foto’s van deze mooie waarneming te kunnen maken. De wulpen trokken zich niets van mijn aanwezigheid aan en gingen onverstoorbaar verder met het zoeken naar voedsel. Dit gaf mij de gelegenheid een aantal foto’s te maken. Die middag was het erg zonnig. Voor de foto’s was dit niet gunstig. Dit zorgde voor hard licht en veel schaduw. Desondanks vind ik het zonde om deze mooie waarneming niet te delen. In onderstaande laat ik daarom nog een aantal foto’s van de wulpen zien.

Wulp in de sneeuw – 1
Wulp in de sneeuw – 2
Wulp in de sneeuw – 3
Wulp in de sneeuw – 4
Wulp in de sneeuw – 5
Wulp in de sneeuw – 6
Wulp in de sneeuw – 7

Soms is het toch voldoende om op het juiste moment op de goede plek te zijn en de camera ook nog bij de hand te hebben. 😉