Wulpen in de sneeuw

Een aantal weken geleden ben ik onderweg een drietal wulpen tegengekomen. Even buiten Finsterwolde zag ik de drietal in de sneeuw en niet ver van de weg af foerageren. Naast het feit dat je de wulpen niet meer zo vaak ziet, is het nog zeldzamer deze mooie steltlopersoort in de sneeuw te zien. Dus moest ik wel even blijven staan om foto’s van deze mooie waarneming te kunnen maken. De wulpen trokken zich niets van mijn aanwezigheid aan en gingen onverstoorbaar verder met het zoeken naar voedsel. Dit gaf mij de gelegenheid een aantal foto’s te maken. Die middag was het erg zonnig. Voor de foto’s was dit niet gunstig. Dit zorgde voor hard licht en veel schaduw. Desondanks vind ik het zonde om deze mooie waarneming niet te delen. In onderstaande laat ik daarom nog een aantal foto’s van de wulpen zien.

Wulp in de sneeuw – 1
Wulp in de sneeuw – 2
Wulp in de sneeuw – 3
Wulp in de sneeuw – 4
Wulp in de sneeuw – 5
Wulp in de sneeuw – 6
Wulp in de sneeuw – 7

Soms is het toch voldoende om op het juiste moment op de goede plek te zijn en de camera ook nog bij de hand te hebben. 😉

Buizerd in de mist, mist iets

Deze zondag begon erg mistig. In de middag trok de mist iets op om vervolgens weer dicht te trekken. Een goede combinatie van mooi licht en mist kan veel voor een foto betekenen. Helaas vond ik de combinatie vandaag tegenvallen. Onderweg heb ik echter wel het genoegen gehad een buizerd te fotograferen.

Buizerd in de mist (1)

De buizerd zag ik in een boom die was gehuld in dikke mist. Takken voor en achter de buizerd moesten verhullen dat de vogel daar zat. Toch heb ik even de auto aan de kant gezet. Wie weet, gaat de buizerd even op een andere tak zitten en daarmee voor mij en mijn camera minder gecamoufleerd. Maar in plaats daarvan vloog de vogel op om vervolgens vlakbij mijn auto in de berm te gaan zitten. Het leek erop dat de buizerd een prooi had, maar tot kennelijk zijn verbazing en ook die van mij was er niets. De onderstaande foto’s laten volgens mij mooi zien hoe zo’n vogel enigszins verrast kan zijn. Hij wist toch zeker dat ….

Buizerd in de mist: net was het er nog nog, waar is het gebleven? (2)
Buizerd in de mist: of toch hier? (3)
Buizerd in de mist: weet het echt zeker. (4)
Buizerd in de mist: heeft misschien rechts van zich iets gemist? (5)
Buizerd in de mist: soms ligt het ook gewoon voor jouw neus of toch niet? (6)
Buizerd in de mist: of is er misschien aan de linkerkant iets ontgaan? (7)
Buizerd in de mist: even voor het zoeken een ander houding aannemen. (8)
Buizerd in de mist: weet het echt niet meer. (9)
Buizerd in de mist: nou moe, dit kan toch niet waar zijn! (10)

Het is inderdaad goed opletten als het behoorlijk mistig is. Kennelijk kun je dan snel iets kwijtraken. 😉

Torenvalk met muis

Ergens halverwege september reed ik door de polder. Naast me lag, zoals dan te doen gebruikelijk, mijn camera in de hoop nog iets op de gevoelige plaat vast te kunnen leggen. In de polder kon je toen veel torenvalken zien. Rond haast elke boerderij vlogen torenvalken. De meeste keren waren ze zo ver dat het onmogelijk was om de torenvalken goed te kunnen fotograferen. En als ze al een keer dichterbij kwamen, waren ze ook snel weer gevlogen.

Die dag echter had ik wat meer geluk. In de Carel Coenraadpolder was net die week daarvoor een perceel geploegd. Aan de rand van de geploegde grond zag ik in de verte al een torenvalk zitten. Ik reed al niet snel, maar nam nog even wat meer gas terug. Heel voorzichtig naderde ik de torenvalk. Ik verwachtte dat de torenvalk wel zou wegvliegen, maar tot mijn verrassing bleef deze nu toch zitten. Dichterbij gekomen zag ik de valk zitten op een stuk klei dat door het ploegen iets boven de rest uitstak. Toen ik even de tijd had goed te kijken, zag ik iets bij de poten liggen.

Torenvalk op klei

Heel rustig liet ik de auto uitrollen, zodat ik beter kon zien wat de torenvalk bij zich had. Het was een mooie, vette muis. De torenvalk was bovendien geenszins van plan om de stek op te geven. Integendeel. De muis werd vanaf dat moment vakkundig ontleed. Gelet op het stuk klei had ik de indruk dat dit niet de eerste keer was dat de torenvalk op die plek een muis heeft gegeten. Resten van waarschijnlijk ook een muis doen vermoeden wat voor een tafereel daar eerder ook al heeft afgespeeld.

Torenvalk met muis
Torenvalk met muis

Wanneer het alleen met een snavel lastig wordt, kan een poot nog uitkomst bieden.

Torenvalk met muis
Torenvalk met muis
Torenvalk met muis

De torenvalk hield de omgeving goed in de gaten. Mijn auto en mijn aanwezigheid deden de torenvalk kennelijk niets, maar verder had ik de indruk dat de torenvalk niets aan het toeval overliet. Dit maakte misschien ook dat de torenvalk op een gegeven moment anders ging zitten. Voor mij was dat gunstiger. Zowel de torenvalk alsook de muis kon ik nu beter zien.

Torenvalk met muis
Torenvalk met muis
Torenvalk met muis

Na een tijdje draaide de torenvalk zich om en pakte de muis in de snavel. Met de muis in de snavel zette de torenvalk zich even af om vervolgens een halve meter verder lager te landen. Daar deed de torenvalk iets wat ik eerder nog niet had gezien en niet eens heb geweten. Tussen de brokken klei werd de muis verstopt. Het schijnt namelijk zo te zijn dat torenvalken dit vaker doen. Zij verstoppen de resten prooi om op een ander moment verder te kunnen eten.

Torenvalk loopt met muis
Torenvalk zet zich af met muis
Torenvalk verstopt de muis
Torenvalk poetst de veren

De laatste foto laat zien dat de valk wel erg ontspannen moet zijn geweest. Nadat de prooi was verstopt, begon de valk uitgebreid de veren te poetsen.