De kluut

Een erg opvallende vogel is de kluut met z’n zwart-wit verenkleed. Een groter contrast in kleuren is er niet. Daarnaast valt de kluut op vanwege zijn lange gebogen snavel en lange blauwgrijze poten. In ondiep water lopen de kluten te foerageren. Je zult deze vogels dan ook niet op een akkerbouwperceel aantreffen, maar wel in het Waddengebied waar ze in ondiep water op zoek kunnen naar voedsel. Zo vind je in de Breebaartpolder dan ook een populatie van deze mooie vogel.

Een aantal weken geleden heb ik het genoegen gehad deze prachtige vogel van dichtbij te mogen fotograferen. Op het moment dat ik daarmee bezig was, werd ik blij verrast met een aantal nog erg kleine pullen. Het was halverwege juli en ik had niet meer verwacht zulke kleine pullen aan te treffen. Dus dit maakte de dag nog leuker. Echter gebleken is dat de kluut, wat de pullen betreft, niets aan het toeval overlaat. Elk andere vogelsoort werd zonder pardon weggejaagd. Het liefst zo ver mogelijk bij de pullen vandaan. Ook onderling was de rivaliteit erg groot. Gelet op de agressieve houding op dat moment tegenover andere soorten, was er weinig de gelegenheid om naast de kluut ook andere vogelsoorten vast te leggen. Daarentegen leverden de pullen en de onderlinge rivaliteit nog leuke beelden op. Een aantal foto’s wil ik hierbij delen.

In onderstaande laat ik een aantal foto’s van een volwassen kluut zien.

Overvliegende kluut
De kluut in relaxstand
De kluut in tweetal
Kluut met haast

Onderling was er de nodige rivaliteit. Dat ze niet altijd even vriendelijk naar elkaar zijn, blijkt wel uit de volgende foto’s. Opgevallen is dat zij eerst in tweetal strak naast elkaar heen en weer lopen. Als je het tafereel zo ziet, dan heb je de indruk dat dit een bepaalde discipline heeft. Na een aantal keren heen en weer te zijn gelopen, lopen de gemoederen hoog op waarbij zij over elkaar heen buitelen. Vervolgens is het even rustig. Maar na een tijdje begint het ritueel weer van begin af aan.

Krachtmeting bij de kluten
Knokkende kluten
Rellende kluten
De gemoederen lopen hoog op bij de kluten

Voor de pullen zijn de kluten zondermeer hele goede en bezorgde ouders. Naast het gegeven dat geen ander in de buurt van de pullen wordt gedoogd, zijn zij ook heel zorgzaam naar de pullen toe. Zo nu en dan worden de pullen onder de vleugels genomen. Dit dus letterlijk en niet spreekwoordelijk.

Ouderpaar kluut met twee pullen
Gezinsleven bij de kluut
Kluut met een van de pullen
Onder de vleugels nemen

Net als bij de meeste andere diersoorten zijn de jongen van de kluut het meest aandoenlijk. Ze zijn erg schattig, maar in tegenstelling tot vele andere soorten dieren ook zelfstandig. Af en toe mogen ze bij een ouder onder de vleugel, maar daar houdt het ook op. Voor voedsel zorgen de pullen zelf. Je ziet ze dan ook samen met de ouders in het ondiep water foerageren. Van de pullen heb ik die dag een tamelijk groot aantal foto’s gemaakt. Voor mijn blog heb ik helaas een keuze moeten maken. Op onderstaande foto’s is overigens goed te zien dat de poten van de pullen in verhouding dik en groot zijn. Ik vermoed dat de kleine pullen de eerste tijd waarschijnlijk erg snel groeien, aangezien ze zo erg kwetsbaar zijn voor predatoren.

Pulletje van een kluut
Weerspiegeling van een pulletje in het rustige water
Pulletje kent geen obstakels
Pulletje even op het droge
Pulletje even hogerop
Foeragerend pulletje
Het loopje van het pulletje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *